LA BODY契約インストラクター

ADVISORY

YUTA IWAHASHI

TOP RIDERS

EIKI MIURA
HIROTAKA KIHARA
SATOMI BABA
SATORU KOMAZAWA
KIYOSHI YAMAKAWA

RIDERS

CHIAKI TOMIDA
HIROKO TOMURA
YUMINA KOJIMA
EMIKO OKUDA
TATSUHIKO OKUSHI
YUUKI TAGUCHI
MIKI HATADA
MIKA OKIDO
NOBUYUKI KATO
KEJIRO WAKITA
TAKAHIRO OOI

AMBASSADOR

EIKO YAMAMURA
KAORI MATSUI
TAKUYA KONDO
KEISUKE SANNOMIYA
SHOKI MATSUMOTO