LA BODY契約インストラクター

TOP RIDERS

EIKI MIURA
SATOMI BABA
HIROTAKA KIHARA
CHIAKI TOMIDA
TATSUHIKO OKUSHI
YUUKI TAGUCHI
MIKI HATADA
MIKA OKIDO

RIDERS

HIROKO TOMURA
YUMINA KOJIMA
EMIKO OKUDA
NOBUYUKI KATO
KEJIRO WAKITA
TAKAHIRO OOI

AMBASSADOR

KAORI MATSUI
KANTA KOYABU
MISAKI AKABANE
AKIRA FUKUSHIMA